28 TEMMUZ 2012 TARHL SUT DEKL HAKKINDA BLGLENDRME


28 TEMMUZ 2012 TARHL SUT DEKL HAKKINDA BLGLENDRME

 

38.A.00.002509
03.08.2012


BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETM KURULU BAKANLII’NA,

Bilindii üzere 28 Temmuz 2012 tarih ve 28367 sayl Resmi Gazete’de yaynlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Salk Uygulama Tebliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Tebli ile SUT’un baz maddelerinde düzenlemeler yaplmtr.

Bu kapsamda SUT’un, örnein;

6.2.28. Lipid düürücü ilaçlarn kullanm ilkeleri,
6.2.34. Multipl Skleroz hastalnda Beta nterferon ve Copolymer-L kullanm ilkeleri
6.2.27.A- Faktörler

balkl maddelerinde yeni düzenlemeler yaplarak, ilgili bölümlerin kapsamna giren  ilaçlarn ödenme koullar deitirilmitir.

SGK tarafndan yaynlanan “Deiiklik lenmi Güncel 2010 SUT” balkl duyurunun içerisinde, Tebliin 3 ila 12 nci maddelerinin, 14 ila 21 inci maddeleri ile 28 ve 29 uncu maddelerinin 6 Austos 2012 tarihinde yürürlüe girecei bildirilmi olup, hasta maduriyetlerinin önlenmesi amacyla, söz konusu Tebli ile yaplan deiiklerin yürürlüe girecei 6 Austos 2012 tarihinden önce düzenlenmi olan ilaç kullanm raporlarnn, düzenlendikleri tarihte geçerli olan Salk Uygulama Teblii hükümlerine uygun olmas artyla süresi sonuna kadar geçerli saylmas konusunda Birliimiz tarafndan Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanlna bavuru yaplm olup, Kurumdan alnacak bildirim dorultusunda önceki, SUT deiiklii öncesinde düzenlenmi raporlarn geçerlik durumuna açklk getirilmesi beklenmektedir.

Bilgilerinizi, 28.07.2012 tarih ve 28367 sayl Resmi Gazete’de yaymlanan SUT deiiklii ile yaplan düzenlemelerden; 3 ila 12 nci maddelerinin, 14 ila 21 inci maddeleri ile 28 ve 29 uncu maddelerinin 6 Austos 2012 tarihinde yürürlüe girecei konusunda üyelerinizin bilgilendirilmesini sayglarmla rica ederim.


Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter


2012-08-06 09:41:01


Iletisim

Borazanlar Mh. Hrriyet Cd. Kubaolu Apt. No : 59/10 BOLU

Telefon: (0374) 217 53 04

Telefon: (0374) 217 53 06

iletisim